نوز وکس

موم نرم و قابل انعطاف که برای ایجاد تغییر شکل بینی یا چانه مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد انحصاری:

بزرگ کردن بینی و چانه در گریم سینمایی

untitled-1

محصولات مرتبط