اسپاچولا

ابزار اسپاچولا جهت برداشتن محصولات از داخل پالت مانند کاموفلاژ، کرم میکاپ، لیپ استیک، موم، آیبرو پلاستیک و … می باشد.

null

spatula

کاربرد

سر گرد این ابزار جهت نرم کردن فون ها و موم ها و سر تیز آن جهت خراش دادن، برش دادن و حالت دادن فون ها و موم ها می باشد.

ویژگی

با استفاده از اسپاچولا از تماس مستقیم قلم و دست با فون ها و موم ها و … جلوگیری شده و ترکیبات فون و رنگ سازی شما حرفه ای و بهداشتی انجام می شود.

محصولات مرتبط