قلم موها


براش:

میکاپ آرتیست با استفاده از قلم موهای حرفه ای گریماس و بهره گیری از قابلیت های متفاوت آنها قادر خواهد بود با ظرافت بسیار هنر خود را جلوه بخشد.

300brush

روش استفاده

گروه S:
g-s
گروه V:
right
گروه IMO:
imo
گروه IMR:
imr
گروه بادبزنی:
pw
گروه PR:
g-pr
BL1:
bl1-2
null

گروه P:
براش گریماس
گروه M:
g-m
گروه MR:
g-mr
گروه MS:
untitled-7
گروه FK:
fk5
گروه PO:
g-po-2
KB1:
kb-1

محصولات مرتبط