کلیزینگ میلک

شیر پاک کن گریماس پاک کننده نرم و سفید رنگ است و این لوسیون مایع برای پاک کردن آیشدورژ ها، فوندیشن و کیک میکاپ می باشد.

کلیزینگ میلک در ظروف 100 میل موجود می باشد.

milk

روش استفاده:

با دست کلیزینگ میلک را روی صورت ماساژ دهید و با پنبه یا دستمال پاک کنید در آخر صورت را با کلیزینگ لوشن پاک کنید.

null

محصولات مرتبط