آیبرو پلاستیک

موم چسب:

این موم گیاهی با خاصیت چسبندگی که در خود دارد نیازی به چسب به عنوان زیرساز دیگری ندارد.

روش مصرف

این محصول تخصصی نیاز به آموزش مهارتی دارد و مدرسین طلایی سراسر کشور امکان آموزش خاص را دارند (اسامی مدرسان در سایت گریماس ایران قابل مشاهده می باشد.)

کاربرد

محو نمودن موهای ابرو

کاربرد تکنیکی

کوتاه نشان دادن ابرو

کاربرد انحصاری

در سینما تمام ابرو را به کمک این محصول محو می نمایند و چهره های جدید خلق می شود.

توصیه

حتماً با کلیزینگ کرم از روی پوست پاک شود.

eyebrow-plastic
null

EYEBROW PLASTIC

Grimas Eyebrow Plastic is a transparent wax that is used for covering up eyebrows

محصولات مرتبط