میک آپ پنسیل


مداد لب:

 

مدادهای ضد آلرژی

مدادهای آرایشی گریماس را می توانید برای چشم، ابرو و لب استفاده نمایید.

طول این مداد ها 11 cm می باشد.

روش استفاده:

از این مدادها به صورت مستقیم روی لب می توان استفاده کرد.

روش پاک کردن :

برای پاک کردن این محصول از کلیزینگ میلک یا کلیزینگ کرم استفاده نمایید.

lippencil
null

محصولات مرتبط