گلوس


رژلب مایع:

گلوس برق لب گریماس است که در رنگهای مختلف تولید شده است. یک لایه نازک از گلوس شفافیت و برق زیبایی به رژلب اضافه می کند. گلوس را می توانید، هم روی رژلب و هم به صورت تک استفاده کنید.

شما می تونید رژلب گریماس را با پودر فیکس، ثابت و ضد آب کنید و با اضافه کردن لایه نازکی از گلوس، برق دلخواه را بوجود بیارید.

 

روش استفاده:

 

کمی از گلوس را روی اسپاچولا گذاشته و سپس با قلم SL6 آن را روی لب بزنید.

همچنین شما می توانید گلوس را با لیپ استیک روی اسپاچولا ترکیب کنید و سپس استفاده نمایید.

برای مصارف خاص حتی می توانید گلوس و پرل آیشدورژ را روی اسپاچولا با یکدیگر ترکیب کنید و رژلب های خاص و زیبایی بسازید.

روش پاک کردن:

 

برای پاک کردن گلوس از کلیزینگ کرم یا کلیزینگ میلک استفاده نمایید.

gloss
gloos
null

 Grimas Gloss is a high-gloss lip gloss that is used for visagie and theatre in particular. The gloss is available in small 8 ml tubes.

 Grimas Gloss is a high-gloss lip gloss that is used for visagie and theatre in particular. The gloss is available in small 8 ml tubes.

 Grimas Gloss is a high-gloss lip gloss that is used for visagie and theatre in particular. The gloss is available in small 8 ml tubes.

 Grimas Gloss is a high-gloss lip gloss that is used for visagie and theatre in particular. The gloss is available in small 8 ml tubes.

محصولات مرتبط