لاتکس

چسب گیاهی:

این چسب گیاهی بدون ایجاد آلرژی و حساسیت موارد مصرف بیشماری دارد.

روش مصرف

 به تنهایی به عنوان پایه ی اول در چسباندن قطعات استفاده می شود.

null

latex

کاربرد

 چسباندن مژه های تک و سراسری در میک آپ

کاربرد تکنیکی

 مکمل چسب مستیکس اکسترا در لیفتینگ جوانی

کاربرد انحصاری

در سینما و گریم نامتعادل سازی ساخت پوست های مصنوعی، ایجاد پیری بر روی پوست، ساخت پوست سر یا کل کوپ و اجزای صورت مثل بینی و گوش مصنوعی

توصیه

برای جلوگیری از صدمه به پوست بازیگر از لاتکس گیاهی گریماس استفاده شود.

محصولات مرتبط