نکات طلایی آموزش گریم: 2

2: نسبت ها هنگام طراحی صورت باید مطمئن شوید که تناسب ها و یا به عبارتی نسبت بین اجزای گوناگون (چشم ها، گوش ها، بینی و دهان) به طور درست و دقیق رعایت شده است. البته اندازه سر افراد و ترکیب اجزایشان تفاوت زیادی باهم دارد، اما تمام چهره ها را می توان به کمک…

آموزش گریم پیر کردن پوست تیره

تصویر1: وقتی می خواهید پوست روشن را پیر نمایید ابتدا بایستی آن را تیره کنید سپس سایه سازی کنید و بعد روشن نمایید. درمورد پوست های تیره از همان ابتدا آن را روشن کنید. بر روی پوست های تیره روشن سازی پوست را با رنگ زرد انجام دهید چون رنگ پوست خاکستری می شود. تصویر2:…

آموزش گریم انگشت بریده

مرحله 1: ازسمت گرد محدب اسپاچولای درماوکس برای بیرون آوردن درما وکس از ظرف استفاده کنید. با خراشیدن درماوکس بافت آن کمی انعطاف پذیر می شود. با مالش درماوکس روی نوک انگشت شصت توسط اسپاچولا دو یا سه بار مدل دادن درماوکس آسان تر خواهد شد. مرحله 2: وکس باید انعطاف پذیر و در عین…

آموزش گریم ایجاد زخم

تصویر1: ازسمت گرد محدب اسپاچولای درماوکس برای بیرون آوردن درما وکس از ظرف استفاده کنید. با خراشیدن درماوکس بافت آن کمی انعطاف پذیر می شود. تصویر2: با مالش درماوکس روی قسمت توپی شکل انگشت شصت توسط اسپاچولا دو یا سه بار مدل دادن درماوکس آسان تر خواهد شد. وکس باید انعطاف پذیر و در عین…