آموزش متد جدید میکاپ شماره 16 گریماس ; نقاط رنگی

تصویر 1 : پاکسازی و آماده سازی صورت با کلیزینگ میلک گریماس تصویر 2 : در زیرساز سایه از ترکیب کاموفلاژ G0 و کاورکرم 001 استفاده شده و بوسیله پرل واتر میکاپ صدفی و آبی گریماس طراحی اولیه سایه انجام می شود. تصویر 3 : سایه چشم نهایی بوسیله آیشدو رژ 519 مناسب زیر ابرو…

آموزش متد جدید میکاپ شماره 7 گریماس ; تکنیک کنتورینگ

ابتدا قشر بسيار نازكي از فوندیشن گریماس را روي پوست زده سپس براي تيرگيها: کاموفلاژD12 + كرم ميكاپ J7 روشنيها: کاموفلاژ IV5 + كرم ميكاپ سفيد + کرم میکاپ1521 گریماس راترکیب و متناسب با فرم چهره طراحی نماييد. بعد از زدن هايلايتهاي كل صورت و فيد كامل آن ، كل پوست را بوسيله کامپکت پادر…