انواع کانتور

در دنیای گریم و میکاپ به طور کلی از دو نوع کانتور استفاده می شود: چرب و خشک یا پودری. کانتور با بافت کرمی و چرب (پالت کرم میکاپ و کاور کرم ها) طی سال‌ها برای میکاپ ‌آرتیست‌ها یکی از مهم‌ترین ابزار کار بود. البته این نوع از کانتور در گریم‌های‌حرفه ای نتیجه‌ی بهتری خواهد…