آموزش متد جدید میکاپ شماره 17 گریماس ; سایه

تصویر 1: آماده سازی پوست با مولتی ریمور گریماس وکلیزینگ لوشن گریماس تصویر 2: طراحی ابرو با مداد 566 گریماس زیرساز سایه با ترکیب کاور کرم B2وکاموفلاژ 001 تصویر 3: طراحی سایه بوسیله واتر میکاپ پالت Aرنگ قهوه ای 1001 تصویر 4: استفاده از آیشدو رژ 519+580 برای زیر ابرو وآیشدورژ 523 روی کریز لاین(خط…