برگزاری همایش اصفهان توسط مدرس طلایی گریماس

همایش موفق معرفی محصولات گریماس توسط مدرس طلایی گریماس سرکار خانم زهره بشیری در شهر اصفهان آموزشگاه رز زرد برگزار شد.
برای شرکت در همایش های ویژه خانم ها با جناب آقای رجاء نماینده استان اصفهان هماهنگی فرمایید.

bashiri

%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c