آموزش گریم کودک (بالماسکه)

تصویر1: واتر میکاپ درست مانند آبرنگ عمل می کند. میکاپ کرم رنگ را با یک برس قلم موی یا اسفنج روس صورت بزنید. برای سطوح بیشتر از یک اسفنج میکاپ استفاده کنید. کمی از واتر میکاپ برای آزمایش رنگ روی دست بزنید. تصویر2: میکاپ را تا بالای پیشانی انجام دهید.بنابراین از شبیه شدن نتیجه کار…