چرا زنان آرایش می کنند؟

تقریباً 44% زنان دوست ندارند بدون آرایش از منزل بیرون بروند. تحقیقات نشان می دهد دو دلیل اصلی وجود دارد که چرا زنان آرایش می کنند: ١: پوشش – زنانی که مضطرب بوده و احساس نا امنی می کنند گرایش به آرایش کردن دارند تا کمتر جلب توجه کنند. 2: اغوا – زنانی که می…