کانسیلر

کانسیلر محصول جدید کمپانی گریماس و یکی از بهترین فون های مایع و البته ضد آب می باشد.

برای پوشاندن تیرگی زیر چشم، لکه های قرمز و سایر عیوب پوست توصیه می کنیم.
همچنین می توان از آن برای مدل سازی بخشهای خاصی از صورت ( کانتورینگ) استفاده کرد.

cocealer
conc