خون کهنه

یک خمیر غلیظ تقریبا زرد رنگ است که برای ایجاد زخم های کهنه (گریم زامبی) بکار می رود.

کاربرد انحصاری:

در گریم سینمایی و جلوه های ویژه برای ایجاد زخم های کهنه بکار برده می شود.

dirt-paste