آموزش تخصصی میکاپ تکنیک وایلد بریس

1️⃣ ابرو: براي طراحي ابرو از آيشدورژ ٨٨٤ هاشورهاي تيره تر و از آيشدورژ ٥٦٥ براي هاشور هاي روشنتر استفاده مي كنيم و در ضمن براي ماندگاري بيشتر به همراه كليزينگ لوشن گريماس رقيق مي كنيم. ?قلم موي مورد استفاده طراحي ابرو MR2 مي باشد. 2️⃣زير ساز سايه: تركيب كرم ميكاپ B2 و PF. ?قلم…