برای آموزش تخصصی گریم و میکاپ به کجا مراجعه می کنید؟

به مجموعه ای که تجربه کافی در این امر داشته و توان انتقال مفاهیم گریم و میکاپ را با روشی اصولی و صحیح دارند و می توانند در کوتاهترین زمان سکوی پرتاب شما باشند. در گروه آموزشی گریماس با اساتید مستعد و با دانشی بروز آشنا خواهید شد که با سابقه ای بالغ بر 25…