طراحی اولیه چهره

هدف از طراحی اولیه شناخت فرم چهره می­ باشد. طراحی اولیه بر اساس تقسیمات جام چهره و مقایسه آن با انواع فرم صورت­ها مانند نرمال، بیضی، مربع، مستطیل (کشیده)، ذوزنقه، گرد، الماسی، مثلث، قلبی و معکوس می­ باشد. برای بدست آوردن فرم چهره ابتدا مدل را روبروی آینه بنشانید و موها را مهار کنید، فرم…