رنگ سال 2019

  پنتون 16-1546 مرجان زنده مقدّمه اعلام رنگ پنتون سال 2019 پنتون 16-1546 مرجان زنده رنگ مرجانی موید زندگی و جاندار با ته رنگ طلائی که با حاشیه ملایمتر خود انرژی بخش و حیات­بخش است. پنتون 16-1546 مرجان زنده که پرجنب و جوش ولی با این وجود دلنشین است از ما به گرمی استقبال کرده…