آموزش تخصصی تکنیک ایر براش

ابتدا با كليزينگ لوشن گريماس كل صورت را پاك نماييد. پرايمر MUD را با پد لاتكس به كل صورت مي زنيم و آن را فيد مي كنيم. داخل گان اير براش فون مخصوص اير براش MUD رنگ های   WB4وWB3  را تركيب مي كنيم و روي صورت آن را تست مي كنيم و فون را روي…