آموزش تخصصی تکنیک ایر براش

ابتدا با كليزينگ لوشن گريماس كل صورت را پاك نماييد. پرايمر MUD را با پد لاتكس به كل صورت مي زنيم و آن را فيد مي كنيم. داخل گان اير براش فون مخصوص اير براش MUD رنگ های   WB4وWB3  را تركيب مي كنيم و روي صورت آن را تست مي كنيم و فون را روي…

آموزش تخصصی میکاپ تکنیک وایلد بریس

1️⃣ ابرو: براي طراحي ابرو از آيشدورژ ٨٨٤ هاشورهاي تيره تر و از آيشدورژ ٥٦٥ براي هاشور هاي روشنتر استفاده مي كنيم و در ضمن براي ماندگاري بيشتر به همراه كليزينگ لوشن گريماس رقيق مي كنيم. ?قلم موي مورد استفاده طراحي ابرو MR2 مي باشد. 2️⃣زير ساز سايه: تركيب كرم ميكاپ B2 و PF. ?قلم…

آموزش تخصصی میکاپ تکنیک سایه گرم

  زير ساز سايه: تركيب كاموفلاژ B3 و كرم ميكاپ 1015   زير سازي براق سايه: پرل واتر ميكاپ طلايي و صدفي و صورتي با قلم M8 نم دار   سايه: پالت پرل آيشدورژ اسپشيال و آي شدورژ پالت RA و پرلايت 756 و فيد آن توسط قلموهاي pr1,imr14,V10,V8   خط چشم: آيشدورژ مشكي ١٠١…

آموزش تخصصی میکاپ تکنیک سایه ساتنی

طراحي ابرو با مداد ٨٨٤، فيد با قلموي Ms2 و فيكس بوسيله پودر فيكس گريماس تركيب كاور كرم J3 با كاموفلاژ G0 براي زير سازي سايه چشم،گرفتن چربي زير ساز با پد لاتكس استفاده از پالت Rz سايه هاي تناليته مات گريماس با قلم PR1يا V10 گريماس به صورت خشك و ضربه اي استفاده از…

آموزش تخصصی میکاپ تکنیک سایه روشن

١: پاكسازي: ابتدا مولتي ريمور بعد از دو دقيقه مكث كليزينگ لوشن ودر اخر از كرم آندر ميكاپ بيس ٢: فون صورت: تركيب كاموفلاژ B3 و كرم ميكاپ ٦٠ ميل G3 ٣: ساخت تيرگي و روشني: كاموفلاژ LE براي تيرگي و كرم ميكاپ ٦٠ ميل G1 براي روشني ٤: فيكس زير چشم: پودر فيكس. فيكس…

آموزش تخصصی میکاپ تکنیک سایه اسموکی سرمه ای

  ١- زير سازي سايه بوسيله تركيب كاموفلاژ IV5+ كرم ميكاپ G0 كه بوسيله قلموي M8 زده مي شود، چربي زير ساز را بوسيله پد لاتكس مي گيريم. ٢- استفاده از پرل آي شدو رژ ٧٢٢ با قلموي V10 ٣- استفاده از آي شدو رژ ٥١٩ براي گوشه داخلي و خارجي چشم بوسيله قلم PR1.…

آموزش تخصصی میکاپ تکنیک سایه نقره ای

١- زير سازي سايه بوسيله تركيب كاموفلاژ G0 + كرم ميكاپ B2 كه بوسيله قلموي M8 زده مي شود. ٢- فيكس زير سازي سايه بوسيله پودر فيكس انجام مي گردد. ٣- استفاده ار پرلايت ٧٠٢ با قلموي V10 ٤- استفاده از آي شدو رژ ٥٢٠ براي زير ابرو و گوشه داخلي و خارجي چشم و…

آموزش میکاپ با کیک میکاپ گریماس

  1️⃣پاكسازي: ابتدا از مولتي ريمور با دو دقيقه مكث سپس كليزينگ لوشن بدون مكث و در آخر كرم آندر ميكاپ بيس با مكث ده دقيقه استفاده مي كنيم. 2️⃣زير سازي سايه: كاموفلاژ ٠٠١ را با كرم ميكاپ B1 تركيب كرده و با قلم ms10 آنرا پشت پلك مي زنيم و با پد لاتكس چربي…

آموزش میکاپ با کرم میکاپ گریماس

?مراحل آماده سازي پوست خشك: ١-ميكاپ ريموور(١٠دقيقه زمان مكث) ٢-مولتي ريموور(٢دقيقه زمان مكث) ٣-كليزينگ لوشن (بدون نياز به مكث) ٤-آندر ميكاپ بيس(١٠دقيقه زمان مكث) ?فون كرم ميكاپ براي پوستهاي خشك: ٥-ساخت فون مناسب رنگ صورت ،بوسيله پالت V (در اين مدل رنگ هاي W5+B1+G0 با يكديگر تركيب شدند) ٦-گرفتن رنگ جوش بوسيله كاركشن ٤٠٨ ٧-ساخت…

آموزش استفاده از فوندیشن و کاموفلاژ

1️⃣ فونديشن هاي گريماس را مي توانيد با كاموفلاژ و يك قطره ميكاپ ريموور تركيب نماييد. اين كار باعث دوام بيشتر و لطافت فون مي شود. براي ساخت فون روشن: رنگ فونديشن G3 را با كاموفلاژ B2 تركيب مي كنيم. براي ساخت فون تيره: رنگ فونديشن 1015 را با كاموفلاژ D12 تركيب مي كنيم. 2️⃣…

آموزش میکاپ حرفه ای با کاور کرم گریماس

  1- آماده سازي پوست بوسيله كليزينگ لوشن 2- تركيب كاور كرم W3+B1 با قلم M10 براي پشت چشم و با قلم IMO18 براي بقيه صورت 3- استفاده از كاور كرم ١٠٢٧ براي تيرگي ها 4- استفاده از تركيب كاور كرم ٠٠١+B1 براي روشني هاي صورت 5- تركيب پودر فيكس گريماس+پرلايت طلايي و صدفي براي…