آموزش روش استفاده صحیح از فوندیشن گریماس

• تركيب فونديشن هايB2+LE+1015 را با قلمويIMo18 روي پوست استفاده مي نماييم . • بوسيله پد لاتكس گريماس به صورت ضربه اي فون را روي پوست كاملا يكنواخت مي نماييم. • از تركيب كرم ميكاپPF با كرم ميكاپ زرد براي روشني • از تركيب كرم ميكاپ D8با كاموفلاژ D12براي تيرگي بوسيله قلموي M10 و قلموي…

آموزش تخصصی میکاپ تکنیک ویو کانتورینگ

١: از تركيب كاموفلاژ B3+كرم ميكاپ 1015+كرم ميكاپ G0 روشني مي سازيم, سپس كاموفلاژ Le را با كرم ميكاپ j7 براي ساخت تيرگي تركيب مي نماييم. با قلم هاي M يا Ms تيرگي و روشني را روي صورت مناسب با فرم چهره طراحي مي كنيم. با قلموهاي P كل تيرگي و روشني ها را داخل…