آموزش تخصصی میکاپ تکنیک سایه روشن

١: پاكسازي: ابتدا مولتي ريمور بعد از دو دقيقه مكث كليزينگ لوشن ودر اخر از كرم آندر ميكاپ بيس ٢: فون صورت: تركيب كاموفلاژ B3 و كرم ميكاپ ٦٠ ميل G3 ٣: ساخت تيرگي و روشني: كاموفلاژ LE براي تيرگي و كرم ميكاپ ٦٠ ميل G1 براي روشني ٤: فيكس زير چشم: پودر فيكس. فيكس…