آموزش تخصصی تکنیک سایه فشن مسی

طراحي ابرو با مداد ٨٨٤، هاشور روي ابرو بوسيله تند لاك طلايي و نقره اي تركيب كرم ميكاپ B1 با كاموفلاژ 001 براي زير سازي سايه چشم با قلم M8 يا M10 و گرفتن چربي زير ساز با پد لاتكس گريماس طراحي سايه بوسيله قلموي آغشته به آب و پالت A واتر ميكاپ براي طرح…

آموزش تخصصی میکاپ تکنیک سایه گرم

  زير ساز سايه: تركيب كاموفلاژ B3 و كرم ميكاپ 1015   زير سازي براق سايه: پرل واتر ميكاپ طلايي و صدفي و صورتي با قلم M8 نم دار   سايه: پالت پرل آيشدورژ اسپشيال و آي شدورژ پالت RA و پرلايت 756 و فيد آن توسط قلموهاي pr1,imr14,V10,V8   خط چشم: آيشدورژ مشكي ١٠١…