آموزش روش استفاده صحیح از فوندیشن گریماس

• تركيب فونديشن هايB2+LE+1015 را با قلمويIMo18 روي پوست استفاده مي نماييم . • بوسيله پد لاتكس گريماس به صورت ضربه اي فون را روي پوست كاملا يكنواخت مي نماييم. • از تركيب كرم ميكاپPF با كرم ميكاپ زرد براي روشني • از تركيب كرم ميكاپ D8با كاموفلاژ D12براي تيرگي بوسيله قلموي M10 و قلموي…