آموزش تخصصی تکنیک ایر براش

ابتدا با كليزينگ لوشن گريماس كل صورت را پاك نماييد. پرايمر MUD را با پد لاتكس به كل صورت مي زنيم و آن را فيد مي كنيم. داخل گان اير براش فون مخصوص اير براش MUD رنگ های   WB4وWB3  را تركيب مي كنيم و روي صورت آن را تست مي كنيم و فون را روي…

آموزش روش استفاده صحیح از فوندیشن گریماس

• تركيب فونديشن هايB2+LE+1015 را با قلمويIMo18 روي پوست استفاده مي نماييم . • بوسيله پد لاتكس گريماس به صورت ضربه اي فون را روي پوست كاملا يكنواخت مي نماييم. • از تركيب كرم ميكاپPF با كرم ميكاپ زرد براي روشني • از تركيب كرم ميكاپ D8با كاموفلاژ D12براي تيرگي بوسيله قلموي M10 و قلموي…

آموزش تخصصی تکنیک سایه فشن مسی

طراحي ابرو با مداد ٨٨٤، هاشور روي ابرو بوسيله تند لاك طلايي و نقره اي تركيب كرم ميكاپ B1 با كاموفلاژ 001 براي زير سازي سايه چشم با قلم M8 يا M10 و گرفتن چربي زير ساز با پد لاتكس گريماس طراحي سايه بوسيله قلموي آغشته به آب و پالت A واتر ميكاپ براي طرح…

آموزش تخصصی میکاپ تکنیک وایلد بریس

1️⃣ ابرو: براي طراحي ابرو از آيشدورژ ٨٨٤ هاشورهاي تيره تر و از آيشدورژ ٥٦٥ براي هاشور هاي روشنتر استفاده مي كنيم و در ضمن براي ماندگاري بيشتر به همراه كليزينگ لوشن گريماس رقيق مي كنيم. ?قلم موي مورد استفاده طراحي ابرو MR2 مي باشد. 2️⃣زير ساز سايه: تركيب كرم ميكاپ B2 و PF. ?قلم…

آموزش تخصصی میکاپ تکنیک سایه گرم

  زير ساز سايه: تركيب كاموفلاژ B3 و كرم ميكاپ 1015   زير سازي براق سايه: پرل واتر ميكاپ طلايي و صدفي و صورتي با قلم M8 نم دار   سايه: پالت پرل آيشدورژ اسپشيال و آي شدورژ پالت RA و پرلايت 756 و فيد آن توسط قلموهاي pr1,imr14,V10,V8   خط چشم: آيشدورژ مشكي ١٠١…

آموزش تخصصی میکاپ تکنیک سایه ساتنی

طراحي ابرو با مداد ٨٨٤، فيد با قلموي Ms2 و فيكس بوسيله پودر فيكس گريماس تركيب كاور كرم J3 با كاموفلاژ G0 براي زير سازي سايه چشم،گرفتن چربي زير ساز با پد لاتكس استفاده از پالت Rz سايه هاي تناليته مات گريماس با قلم PR1يا V10 گريماس به صورت خشك و ضربه اي استفاده از…

آموزش تخصصی میکاپ تکنیک ویو کانتورینگ

١: از تركيب كاموفلاژ B3+كرم ميكاپ 1015+كرم ميكاپ G0 روشني مي سازيم, سپس كاموفلاژ Le را با كرم ميكاپ j7 براي ساخت تيرگي تركيب مي نماييم. با قلم هاي M يا Ms تيرگي و روشني را روي صورت مناسب با فرم چهره طراحي مي كنيم. با قلموهاي P كل تيرگي و روشني ها را داخل…

آموزش تخصصی میکاپ تکنیک سایه روشن

١: پاكسازي: ابتدا مولتي ريمور بعد از دو دقيقه مكث كليزينگ لوشن ودر اخر از كرم آندر ميكاپ بيس ٢: فون صورت: تركيب كاموفلاژ B3 و كرم ميكاپ ٦٠ ميل G3 ٣: ساخت تيرگي و روشني: كاموفلاژ LE براي تيرگي و كرم ميكاپ ٦٠ ميل G1 براي روشني ٤: فيكس زير چشم: پودر فيكس. فيكس…

آموزش تخصصی میکاپ تکنیک سایه اسموکی سرمه ای

  ١- زير سازي سايه بوسيله تركيب كاموفلاژ IV5+ كرم ميكاپ G0 كه بوسيله قلموي M8 زده مي شود، چربي زير ساز را بوسيله پد لاتكس مي گيريم. ٢- استفاده از پرل آي شدو رژ ٧٢٢ با قلموي V10 ٣- استفاده از آي شدو رژ ٥١٩ براي گوشه داخلي و خارجي چشم بوسيله قلم PR1.…