میکاپ پنسیل


مداد چشم و ابرو:
 

روش مصرف

با اثری طبیعی و بسیار ماندگار، می توانند داخل چشم، مورد استفاده قرار گیرند.

کاربرد تکنیکی

این مدادها طبیعی بوده و به چشم ها جلوه خاصی می دهند. رنگ مشکی آن، نگاه را نافذ و به چشم ها فریبندگی جادویی می بخشد. می توان آن را داخل چشم و دور آن استفاده نمود.

کاربرد انحصاری

رنگ 004 و 701 آن باعث درشت نشان دادن چشم  می شود.

توصیه

برای تاثیر گذاری بهتر در شماره 004، ابتدا 1 ثانیه با حرارت فندک گرم شود.

medad
untitled-3
null

محصولات مرتبط