آیبرو فیکسر

تثبیت کننده ابرو:

چسبی لطیف و در عین حال قوی، بی رنگ برای حالت دادن به ابروهای افتاده

روش مصرف

پس از طراحی ابرو به کمک برس آن موهای ابرو را فرم دهید.

eyebrow-fixer
untitled-17
untitled-18-1
untitled-16

کاربرد

زیباتر نشان دادن ابروها

کاربرد تکنیکی

در مواردی دیده شده که ابروها به سمت پایین تمایل دارند، با کمک این محصول می توان به برطرف کردن افتادگی ابرو کمک کرد

کاربرد انحصاری

در پوست های چرب پس از گذشت چند ساعت ابرو نیز چرب می شود که آیبرو فیکسر خاصیت جلوگیری از چرب شدن ابرو را دارد

توصیه

به کمک الکل سفید می توان آن را رقیق تر کرد

محصولات مرتبط