آنتی شاین


فون آنتی رفله:

 

مناسب پوست چرب و مناطق چرب پوست مختلط، مناسب انواع مناطق آب و هوایی

ant
untitled-5

روش مصرف

زیرساز فون چرب

کاربرد

در گریم داماد به عنوان فون زمینه پوست

antishine
grimas-anti-shine

کاربرد تکنیکی

در پلک های چروک به عنوان زیرساز سایه کاربرد ارزنده ای دارد

کاربرد انحصاری

بر روی منطقه تیزون و ویزون پوست چرب، به عنوان زیرساز استفاده می شود

null

ANTI SHINE

Grimas Anti Shine is an excellent means of providing the skin with a matt finish and is suitable for various make-up applications

محصولات مرتبط